Har ”SUPERSINNEN” och intuition ett samband?

Att vara intuitiv betyder i stort sätt att känna på sig händelser i förväg. Du kanske tänker på en viss person och så ringer den personen till dig nästa sekund. Du och din andra hälft har suttit tysta en stund och plötsligt öppnar ni upp era munnar för att yttra precis samma tanke. Hur är det möjligt, är det bara en tillfällighet eller är det intuition? De som förespråkar tillfälligheten menar att vi människor har en förmåga att tänka tusen tankar i minuten och när något korrelerar med vår tankeverksamhet är det lätt att lyfta fram det som något enastående. De som tror på intuition förklarar dylika händelser med att vi med tankens kraft kan kommunicera med varandra och känna av varandras energier helt gränslöst.

Den tiden när vi levde i grottor och var beroende av våra instinkter och en snabb reaktionsförmåga var intuition någonting självklart. Det behövdes inte en förklaring till varför man behövde fly om tanken FARA dök upp. Alla sinnen var lite extra skarpa och de var livsviktiga för vår överlevnad. Lukt, syn, känsel, hörsel, smak är de 5 vanliga sinnen vi först tänker på. Sen räknas också balanssinnet och kroppssinnet till något av våra viktigaste sinnen enligt vetenskapen. Kroppssinnet förmedlar en känsla av våra muskler och leder, en kroppskännedom som bland annat berättar för dig om din mun är öppen eller stängd. Enligt forskning och vetenskap varierar antalet viktiga sinnen, men intuitionen uteblir oftast för att den saknar tydliga variabler, den är inte lika mätbar som våra övriga sinnen. Men jag hävdar att den finns och tycker att den borde få ta plats.

 


 

Människor som har extra känsliga sinnen har oftast något de kallar intuition…

 

Jag skulle gärna se forskning kring följande påstående. Nämligen att människor med starka sinnen, dvs. de som känner av sin omgivning väldigt bra också har en starkare intuition. Jag har personligen kommit i kontakt med många intuitiva människor och upptäckt att de alla har otroligt känsliga sinnen. Att de kan känna, smaka och höra utöver det vanliga. Jag kan ta mig själv som exempel och min känslighet varierar givetvis beroende på min övriga hälsa. Men jag kan särskilja dofter otroligt bra. Känna doften från en nyöppnad ananasburk med flera rum och våningsskillnad, dofter som ingen annan kan känna. Min hörsel har blivit mätt och jag hör tydligen för bra, både de hög och lågfrekventa tonerna vilka räknas som ohörbara för människor plockar jag lätt upp. Detta skulle ju kunna vara superegenskaper som kunde komma till användning, men hur? Men de flesta som har dessa egenskaper erkänner att de måste lära sig att stänga av lite för att inte bli överväldigade. I längden kan det bli en belastning.


 

Att ha dessa supersinnen kan bli överväldigande och en belastning… Vad ska det vara bra för?

 

Vid tillfällen när jag diskuterat dofter och smaker har jag också stött på människor med extremt dåligt smak och luktsinne. De vet förstås inte om det själva, eftersom de anser sig känna lukt och smak till fullo. Jag har några i min närhet som verkligen statuerar exempel för denna grupp och de är inte heller intresserade av intuition. Antingen tror de inte på intuition eller så har de en inställning till att intuition finns men är något som aldrig hänt dem. Dessutom verkar det som om andlighet och spiritualitet intresserar denna grupp minst, däremot är de med supersinnen oftast intresserade av det spirituella.

Nu vaknar frågeställningarna till liv. Eftersom vissa av våra sinnen är otroligt välutvecklade när vi föds (t.ex. hörseln) och andra sinnen växer fram (t.ex. syn) blir jag nyfiken på varför en del av oss får supersinnen och andra inte. Är supersinnen en genetisk kvarleva eller är det något som håller på att utvecklas hos framtidens människa? 

Om jag skulle förklara vad intuition är skulle jag beskriva det såhär;

 


 

Intuition är ett sinne som omfattar alla våra fysiska sinnen samt vår livsenergi, inuti och utanför vår kropp, som kommunicerar med vår själ.

 

Om du är nyfiken på om du har supersinnen så går det att utföra mätbara tester på vissa sinnen. Det enklaste sättet är att jämföra med andra, ordna en kul test tillsammans med vänner. Och kom ihåg att inte måla upp nån som vinnare eller förlorare, att ha supersinnen behöver nämligen inte vara en vinst i denna överväldigande värld.

Vad är dina tankar om känsligt luktsinne eller dålig känsel? Vad tror du intuition är?

Här kan ni läsa lite om hur våra sinnen utvecklas.
http://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/barnets-sinnen/

Evelina Lindahl

Leave a Reply Text

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *